Karta pobytu – komu będzie potrzebna?

Karta pobytu to dokument niezbędny dla każdego cudzoziemca, który chce legalnie przebywać na terenie Polski powyżej 90 dni. W tym celu musi uzyskać zezwolenie na pobyt wraz z kartą pobytu.

Karta pobytu jest swoistym potwierdzeniem tożsamości cudzoziemca. To także dokument zezwalający na pobyt. Jeśli więc cudzoziemiec ją posiada, oznacza to, że jego pobyt w Polsce jest legalny. To pierwszy krok do legalnej pracy w Polsce.

Kolejne kroki to zezwolenie na pracę oraz wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie!

Cudzoziemiec, który chce legalnie przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Będzie to zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca lub zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce. 

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *