Audyt prawidłowości zatrudnienia

Usługa audytu prawidłowości i legalności zatrudnienia to kompleksowa usługa obejmująca weryfikację pełnej dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 W trakcie audytu przekażemy Ci praktyczne informacje dotyczące stosowania przepisów, umożliwiające racjonalne stosowanie procedur zatrudniania cudzoziemców, które pozwolą na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Chcesz zapobiec konsekwencjom związanym z oficjalnymi kontrolami, przeprowadzanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Straż Graniczną (SG)? Zleć nam przeprowadzenie profesjonalnego audytu zewnętrznego w swojej firmie.

Jak pracujemy?

Analiza

Usługę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy dokumentów legalizacyjnych pobytu  oraz  zatrudnienia.

Raport

Po dokonaniu analizy, przedstawiamy przedsiębiorcy raport, w którym wskazujemy nieprawidłowości oraz ryzyka.

Strategia naprawy

W ramach raportu otrzymasz również strategię działań zmierzających do skorygowania nieprawidłowości i zapobiegania im w przyszłości.

Chcesz zamówić audyt z zakresu prawidłowego zatrudnienia cudzoziemców?