Legalizacja pobytu (karta pobytu)

Legalizacja pobytu w Polsce – jak załatwić formalności?

Pierwszym krokiem jest legalizacja Twojego pobytu w naszym kraju, czyli zdobycie zezwolenia na pobyt czasowy,  zezwolenia na pobyt stały czy  rezydenta długoterminowego EU  oraz wydanej na jego podstawie karty pobytu.

Czy legalizacja pobytu w Polsce może przebiegać szybko i bezproblemowo? Tak! Wystarczy zlecić to zadanie profesjonalistom. 

Legalizacja pobytu –  karta stałego pobytu, karty czasowego pobytu, wniosek o legalizację pobytu, pobyt rezydenta długoterminowego EU  – to zagadnienia, z którymi mamy do czynienia na co dzień. 

Skontaktuj się z nami i zleć nam formalności związane z legalizacją Twojego pobytu w Polsce.