Obywatelstwo polskie

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP następuje na wniosek cudzoziemca składany do wojewody (urzędu wojewódzkiego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub do konsula, jeśli cudzoziemiec mieszka za granicą.

Aby zostać uznanym za obywatela polskiego, musisz spełnić określone warunki.

W ramach naszych usług oferujemy:

Konsultacje

Sprawdzimy czy spełniasz warunki, by otrzymać obywatelstwo polskie, przeanalizujemy Twoje dokumenty.

Przygotowanie dokumentów

Przygotujemy dla Ciebie wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia w urzędzie wojewódzkim. 

Złożenie dokumentów

Na mocy pełnomocnictwa, którego nam udzielisz, złożymy Twój wniosek w odpowiednim urzędzie i będziemy monitorować Twoją sprawę.

Chcesz skorzystać z pełnej oferty lub z jej części?