Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

W ramach usług dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców pomagamy:
  • w ustaleniu właściwej procedury legalizacji pobytu cudzoziemców;
  • w uzyskaniu dokumentu uprawniającego do legalnej pracy cudzoziemców;
  • w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców;
  • w monitoringu terminów kończących się pozwoleń;
  •  dostarczamy wskazania dotyczące kontynuacji legalnego zatrudnienia.

Co obejmuje legalizacja pobytu i zatrudnienia?

Audyt prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców

Usługa audytu prawidłowości i legalności zatrudnienia obejmuje weryfikację pełnej dokumentacji kadrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:  polskimi, unijnymi i międzynarodowymi.  Po zakończeniu usługi przygotowujemy raport, w którym oprócz uwag dotyczących bieżących uchybień wymagających poprawy, otrzymasz wskazówki, które pomogą zapobiec analogicznym błędom w przyszłości.

Terminowe składanie dokumentów

Każda z formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce obwarowana jest ścisłymi terminami składania dokumentów i rozpatrywania spraw, zwłaszcza w przypadku odnowienia kończących się dokumentów. W ramach usług monitorujemy terminy i ważność dokumentów legalizujących pobyt i pracę Twoich pracowników.   Dzięki temu masz pewność, że w każdej chwili dokumenty są aktualne.

Uzyskanie kart pobytu, zezwoleń i oświadczeń

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca to szereg dokumentów – w ramach naszych usług uzyskamy niezbędne dokumenty legalizacyjne (karty pobytu, zezwolenia i oświadczenia). Oprócz tego zajmiemy się również dopełnieniem obowiązków informacyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Informacje o ustawowych zmianach

Nasi specjaliści monitorują wszelkie zmiany w przepisach regulujących legalizację pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W przypadku każdej nowelizacji przepisów Twoja firma otrzyma od nas informację już na etapie planowanej zmiany przepisów oraz wiadomość o wprowadzonej zmianie w terminie jej wdrożenia i jej konsekwencje dla firmy.

Wsparcie podczas kontroli administracyjnej

Instytucje państwowe przeprowadzają kontrole zatrudnienia cudzoziemców. Na ich potrzeby pomożemy Twojej firmie przygotować raport dotyczący zatrudnionych w Twojej firmie cudzoziemców, a także zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji i danych oraz kontaktem z urzędem w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Raporty o statusach cudzoziemców

Raz w miesiącu (lub dodatkowo na życzenie) wysyłać będziemy zestawienie dotyczące przeprowadzonych prac oraz statusów zatrudnianych przez Państwa cudzoziemców.