Doradztwo i konsultacje

Potrzebujesz sprawdzonej, merytorycznej wiedzy w tematach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce?
Nasze biuro oferuje konsultacje i doradztwo w zakresie:

  • legalizacji pobytu na terytorium Polski, 
  • uzyskiwania pozwolenia na pracę, 
  • zrozumienia i interpretacji pism urzędowych, 
  • sporządzania pism i wniosków, 
  • otwierania działalności gospodarczej,
  • jak również pomoc przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.