Zezwolenie na pracę typ A

Zezwolenie na pracę typ A

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A – komu jest potrzebne?

W polskich firmach coraz częściej zatrudnia się specjalistów mających obywatelstwo inne niż polskie. To sposób na znalezienie wykwalifikowanych pracowników, których brakuje na rodzimym rynku pracy. Aby jednak cudzoziemiec mógł pracować w Polsce legalnie, konieczne jest załatwienie wielu formalności. Są one różne, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, struktury przedsiębiorstwa, czy obywatelstwa cudzoziemca.

Zezwolenie typ A jest niezbędne, jeśli chcesz zatrudnić na umowę cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Warunkiem, który musi zostać spełniony, jest praca na terytorium Polski u przedsiębiorcy, którego:

  • siedziba,
  • miejsce zamieszkania,
  • oddział,
  • zakład,

lub inna forma zorganizowanej działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski.

kobieta pracownik

Pamiętaj, że zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A jest wydawane dla konkretnego pracownika, na określone stanowisko i ściśle ustalone warunki zatrudnienia.

Jeśli więc chcesz:

  • zatrudnić innego cudzoziemca na to samo stanowisko i na tych samych warunkach lub
  • zmienić warunki pracy (np. rodzaj umowy, stanowisko pracy, najniższe możliwe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy) zatrudnionemu cudzoziemcowi,

musisz złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pracę typu A.

Zatrudniasz do pracy na terenie Śląska lub podejmujesz pracę w województwie śląskim? Zgłoś się do nas i zrzuć z siebie ciężar dopełniania formalności!

Jak załatwić zezwolenie od wojewody typu A?

Obowiązek wystąpienia o zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A spoczywa na pracodawcy. Aby uzyskać zezwolenie typ A, muszą zostać spełnione określone warunki:

  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca, określona w umowie, nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących podobną pracę na podobnym stanowisku;
  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przepisami;
  • musi zostać przeprowadzony tak zwany test rynku pracy, tzn. że pracodawca musi posiadać zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.

Legalizacja zatrudnienia jest procesem czasochłonnym. Jeśli więc chcesz uzyskać zezwolenie typ a w Katowicach, Żorach lub Rybiku, zgłoś się do BT International!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zezwolenie typ A – Śląsk: Rybnik, Żory, Katowice – zrobimy to za Ciebie!

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca może udzielić pełnomocnictwa – co oznacza, że większość formalności będziemy mogli załatwić w Twoim imieniu!

To oszczędność czasu i pewność, iż nie zostaną pominięte żadne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. To ważne, ponieważ cała procedura uzyskania zezwolenia może trwać od 30 dni do nawet 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku o zezwolenie na pracę typu A.

Pamiętaj, że cudzoziemiec może rozpocząć pracę dopiero w chwili, gdy wszystkie formalności związane z legalizacją zatrudnienia zostaną dopełnione.

Jeśli zależy Ci na sprawnym uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń, współpraca z BT International jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zobacz jak jeszcze możemy Ci pomóc