Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – co to jest?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski udzielane na czas nieokreślony obywatelom państw trzecich (tj. osobom, które nie posiadają obywatelstwa jednego z państw UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii) lub bezpaństwowcom, którzy przebywają na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto należy spełniać wszystkie z poniższych wymogów dodatkowych:

 • posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
 • posiadać stabilny i regularny dochód pozwalający na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny;
 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, która ważna jest przez 5 lat.

kobieta

Zatrudniasz do pracy na terenie Śląska lub podejmujesz pracę w województwie śląskim? Zgłoś się do nas i zrzuć z siebie ciężar dopełniania formalności!

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – co daje?

Status rezydenta długoterminowego UE daje wiele uprawnień, ułatwiających codzienne funkcjonowanie w Polsce:

 • uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • umożliwia skorzystanie z prawa do łączenia rodzin;
 • uprawnia do zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego UE przez okres przekraczający trzy miesiące w sytuacji, gdy cudzoziemiec podjął w nim zatrudnienie, studia lub kształcenie zawodowe;
 • daje uprawnienia zbliżone do uprawnień obywateli unijnych w zakresie edukacji, ochrony socjalnej czy zatrudnienia;
 • gwarantuje wzmocnioną ochronę przed wydaleniem z kraju pobytu.
Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Jak uzyskać status rezydenta długoterminowego UE?

Status rezydenta długoterminowego UE może uzyskać każdy obywatel państw trzecich, który legalnie i długotrwale przebywa w państwach członkowskich Unii.

Poza spełnieniem wymagań określonych w dyrektywie unijnej z dnia 25 listopada 2003 r. cudzoziemiec, który chce uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, musi złożyć stosowne dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm;
 • ważny dokument podróży;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Ponadto należy złożyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku, tj.:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 5-letniego legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. aktualna umowa o pracę).

Karta rezydenta długoterminowego UE – Śląsk – jak załatwić?

Przebywasz na terenie województwa śląskiego i chcesz starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Pomożemy Ci załatwić kartę rezydenta długoterminowego UE w Katowicach, Rybniku, Żorach i innych miastach Śląska. Gwarantujemy kompleksową opiekę, fachowe doradztwo i indywidualne podejście do każdego klienta!

Nie wiesz, od czego zacząć, gdzie i jak załatwić formalności i jak skompletować wszystkie wymagane dokumenty? Zgłoś się do BT International!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zobacz jak jeszcze możemy Ci pomóc w pracy i pobycie w Polsce