Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy

Komu potrzebne jest zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec, który chce legalnie przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Będzie to zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca lub zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać maksymalnie na okres 3 lat. Jeśli starasz się o zezwolenie na czasowy pobyt cudzoziemca, Twoją motywacją mogą być m.in.:

 • chęć podjęcia pracy w Polsce;
 • chęć podjęcia pracy sezonowej;
 • rozpoczęcie nauki w Polsce;
 • chęć prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski;
 • prowadzenie badań naukowych na terenie Polski;
 • chęć połączenia z rodziną, która przebywa w Polsce w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.
ludzie w pracy

Zezwolenie na pobyt czasowy można uzyskać maksymalnie na okres 3 lat.

Jeśli nie chcesz sam zajmować się formalnościami związanymi z zezwoleniem na pobyt czasowy w Polsce - wyręczymy Cię. Załatwimy za Ciebie.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Najczęściej cudzoziemcy starają się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy lub jeśli jesteś pracodawcą i chcesz legalnie zatrudniać cudzoziemców, niezbędne będzie dopełnienie formalności.

Proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca jest dość złożony, zabiera sporo czasu i energii. W BT International zajmiemy się skompletowaniem wymaganej dokumentacji, upewnimy się, że potrzebne druki zostały prawidłowo wypełnione i że nie pominąłeś żadnego z istotnych kroków w ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Jeśli nie masz czasu na wizyty w urzędach i uzupełnianie dokumentacji lub jeśli polski język urzędowy jest dla Ciebie niezrozumiały i masz wrażenie, że wymagane formalności Cię przerastają, nie musisz rezygnować z marzeń o legalnym pobycie w Polsce!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Wniosek o pobyt czasowy – jak go złożyć?

Wiesz już, że chcesz spędzić w Polsce więcej niż 3 miesiące, podejmując legalne zatrudnienie lub rozpoczynając naukę, albo realizując inne cele. W pierwszej kolejności musisz zgromadzić wymaganą dokumentację – w zależności od celu pobytu lista wymaganych dokumentów będzie się nieco różnić. Po zgromadzeniu całej niezbędnej dokumentacji, należy udać się do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Tam możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy wraz z całą wymaganą dokumentacją i odpowiednimi załącznikami do wniosku.

Jeśli ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy, konieczna jest Twoja osobista obecność w urzędzie, ponieważ kiedy składasz wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobierane są Twoje odciski linii papilarnych, które zostaną zamieszczone na karcie pobytu.  Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do cudzoziemców i pracodawców z okolic Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie pozostałe formalności możemy dopełnić za Ciebie, jeśli będziesz przebywać na terenie województwa śląskiego

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zezwolenie na pobyt czasowy – dokumenty, które należy złożyć

Dokumenty na pobyt czasowy wymagane w urzędzie wojewódzkim to dość długa lista. Musisz zgromadzić m.in.:

 • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych stron);
 • podstawowe dokumenty wymagane dla danego typu zezwolenia na pobyt czasowy (np. w przypadku podjęcia zatrudnienia będzie to zezwolenie na pracę zawierające aktualne dane dotyczące warunków zatrudnienia, tzn: stanowisko pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której będzie wykonywana praca);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
 • potrzebne będą również 4 aktualne kolorowe fotografie zgodne z obowiązującymi wymogami.

Masz problem z wypełnieniem wniosku, zgromadzeniem dokumentacji czy zaplanowaniem kolejności uzyskiwania kolejnych pism? Nie wiesz, czy i jak zmieniły się zasady, by uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińca?

W BT International ze wszystkim Ci pomożemy – zaufaj nam i przekonaj się, że legalizacja pobytu w Polsce nie musi być stresująca.

Zobacz jak jeszcze możemy Ci pomóc