Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

Legalizacja zatrudnienia obywatela Ukrainy – jak to zrobić?

Chcąc legalnie zatrudnić cudzoziemca, trzeba spełnić szereg formalności. Zazwyczaj legalizacja zatrudnienia cudzoziemców przebiega na jeden z dwóch sposobów:

Jednak ze względu na sytuację polityczną na obszarze Ukrainy, wprowadzono dodatkową możliwość zatrudnienia cudzoziemca będącego obywatelem tego państwa. W określonych przypadkach możliwe jest zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia.

kobieta rozmawia przez telefon

Zatrudniasz do pracy na terenie Śląska lub podejmujesz pracę w województwie śląskim? Zgłoś się do nas, dopełnimy formalności za Ciebie!

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia – dla kogo jest to rozwiązanie?

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy to rozwiązanie, z którego należy skorzystać, jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski ze względu na działania wojenne w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i Jego pobyt w RP został uznany za legalny przez 18 miesięcy licząc od tej daty.

Ten status pobytowy nie uprawnia obywatela Ukrainy do legalnego podjęcia pracy na podstawie oświadczenia lub zezwolenia na pracę. Złożenie powiadomienia o powierzeniu pracy jest tutaj jedyną legalną, prawidłową drogą legalizacji zatrudnienia cudzoziemca.

Również obywatel Ukrainy, który przebywał w Polsce legalnie przed 4 lutego 2022 r., może wykonywać pracę na podstawie powiadomienia. To pracodawca decyduje wówczas, jaką formę legalizacji zatrudnienia obywatela Ukrainy wybierze.

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy a obowiązki pracodawcy

Chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy? Jako pracodawca masz obowiązek złożyć stosowne dokumenty do urzędu pracy. Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy możesz złożyć osobiście lub zlecić to swojemu pełnomocnikowi.

Pamiętaj, że legalizacji zatrudnienia musisz w tym przypadku dokonać w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca. Jeśli tego nie zrobisz w ustawowym terminie, konieczne będzie ponowne powierzenie pracy temu cudzoziemcowi (nawiązanie nowej umowy) – i od tego terminu ponownie masz 14 dni, by złożyć powiadomienie.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia wiąże się jeszcze z kilkoma innymi powinnościami:

  • w przypadku zmiany któregokolwiek z warunków zatrudnienia (jak zmniejszenie wysokości wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, zmiana stanowiska) konieczne jest złożenie nowego powiadomienia;
  • jeśli z danym cudzoziemcem została zawarta kolejna umowa, należy złożyć nowe powiadomienie o podjęciu pracy;
  • każde powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy dotyczy konkretnego pracownika, jeśli więc zatrudniasz Ich więcej, dla każdego z Nich musisz złożyć odrębne powiadomienie.

Powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy – Śląsk – pomożemy!

Jako Twój pełnomocnik, możemy dopełnić większość formalności, a także pomóc Ci w skompletowaniu wymaganej dokumentacji oraz monitorować ważność poszczególnych dokumentów, wniosków i powiadomień.

Działamy w Żorach, Rybniku, Katowicach i całym województwie śląskim. Jeśli chcesz legalnie zatrudniać cudzoziemców, a jednocześnie zdjąć sobie z głowy troskę o pilnowanie wszystkich związanych z tym formalności, BT International jest tym, czego szukasz!

Nie lubisz załatwiać spraw urzędowych bądź nie masz na to czasu? Jeśli potrzebne Ci powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy na Śląsku, chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas:

728 420 915

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ:

452 120 882

Zobacz jak jeszcze możemy Ci pomóc