Audyty

W ramach kompleksowej obsługi dotyczącej zatrudniania oraz delegowania cudzoziemców świadczone są także usługi polegające na audytach uwzględniających specyfikę konkretnego podmiotu gospodarczego. W trakcie audytów przekazywane są praktyczne informacje dotyczące stosowania przepisów, umożliwiające racjonalne stosowanie procedur zatrudniania cudzoziemców, które pozwalają na oszczędność zarówno czasu jak i finansów podmiotów gospodarczych.