Audyty prawidłowości zatrudniania cudzoziemców

W ramach kompleksowej obsługi dotyczącej zatrudniania oraz delegowania cudzoziemców świadczymy także usługi polegające na audytach uwzględniających specyfikę konkretnego podmiotu gospodarczego. W trakcie audytów przekazywane są praktyczne informacje dotyczące stosowania przepisów, umożliwiające racjonalne stosowanie procedur zatrudniania cudzoziemców, które pozwalają na oszczędność zarówno czasu jak i finansów podmiotów gospodarczych.

Jak pracujemy?

Usługę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy dokumentów legalizujących pracę i pobyt, poprzez dokumenty zatrudnienia.

Po dokonaniu analizy przedstawiamy przedsiębiorcy raport, w którym wskazujemy nieprawidłowości a następnie proponujemy najlepsze rozwiązania i korekty w celu dopasowania ich do obowiązujących przepisów. Celem jest jak najszybsze zminimalizowanie nieprawidłowości.