O firmie

Doświadczony HR Manager zarówno w Polsce i zagranicą. Uczestniczka wielu szkoleń w tym międzynarodowych, warsztatów i konferencji. Prowadziła
dziesiątki szkoleń wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz legalizacja zatrudnienia Cudzoziemców w Polsce dla wieloosobowych działów HR. Wieloletni praktyk, przeprowadziła
setki postepowań dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Obecnie prowadzi działalność doradczą, szkoleniową oraz kompleksową obsługę podmiotów w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę oraz innych problemów dotyczących Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Podstawą mojego działania jest wiedza i doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z szacunkiem dla każdego klienta.